dijous, 4 d’octubre de 2012

Seminari Diabetis del 16 de juny de 2012

L'èxit del seminari del mes de juny sobre la Diabetis ens fa mantenir el grau de satisfacció de les persones asistents així com augmentar les eines i els recursos per a que els i les profesionals puguin desenvolupar amb èxit la seva feina.

La ponència central del Seminari ha estat a càrreg d'Amparo Sevilla, que ha proporcionant els coneixements i les habilitats, a més de facilitar documentació complementaria per a les persones asistents.