dimarts, 14 de febrer del 2017

La sedació pal·liativa i ètica en l'alimentació al final de la vida

La necessitat de disminuir la consciència en un malalt durant les hores anteriors a la mort és objecte de controvèrsia, pel que fa a les implicacions clíniques, ètiques, legals i religioses. A més, aquells qui no coneixen les indicacions i la tècnica de la sedació o tenen poca experiència mèdica pal·liativa poden confondre-la amb una forma encoberta d'eutanàsia. En aquest sentit, la formació dels metges i el desenvolupament de les cures pal·liatives és la millor manera d'evitar que els malalts pateixin innecessàriament al final de la vida i d'afrontar correctament els casos de petició d'eutanàsia. Per aquest motiu, el Grup de Treball sobre "Atenció mèdica al final de la vida" de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) i la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (Secpal) ha elaborat una declaració que aborda el dret a la sedació pal·liativa, que ha estat avalat per l'Assemblea General de l'OMC. A més a més, aquest Grup de Treball ha abordat un altre tema important al final de la vida: l'ètica en l'alimentació i la hidratació.

Molts pacients moren amb dolor, ansietat i sense el suport emocional necessari. Des d'aquest punt de vista, la sedació pal·liativa suposa un avenç molt important en l'atenció als pacients al final de la vida, sempre que es dugui a terme de manera adequada i sota les instruccions necessàries. Per aconseguir aquest objectiu, el Grup de Treball sobre "Atenció mèdica al final de la vida" de l'OMC i la SECPAL ha elaborat una declaració sobre "El dret a la sedació pal·liativa".

La sedació és una disminució deliberada de la consciència del malalt, un cop obtingut el consentiment necessari, mitjançant l'administració dels fàrmacs indicats i en les dosis proporcionades, amb l'objectiu d'evitar un patiment insostenible causat per un o més símptomes refractaris, que són aquells que no es poden controlar de manera adequada amb els tractaments disponibles, aplicats pels metges experts, en un termini de temps raonable.


Aproximadament, el 20 % dels malalts al final de la vida presenta un o diversos símptomes refractaria als tractaments disponibles i l'única manera de poder-los ajudar és disminuint-ne la consciència. En aquests casos, es requereix la sedació pal·liativa per alleujar el patiment del malalt. Es tracta d'una sedació per evitar l'agonia quan el malalt es troba en els últims dies o hores de vida.

Dret i deure

Quan la sedació està indicada i hi ha consentiment, el metge té l'obligació d'aplicar-la. Quan la sedació està indicada, no hi ha cabuda per a l'objecció de consciència, de la mateixa manera que no seria possible oposar-se a qualsevol altre tractament correctament indicat.

Algunes comunitats autònomes han promulgat lleis de drets i garanties de les persones al final de la vida, que recullen el dret explícit a la sedació pal·liativa i estableixen el desenvolupament de programes estratègics de cures pal·liatives que han de contemplar la capacitació dels professionals per a la pràctica de la sedació pal·liativa, cosa imprescindible per garantir el dret dels pacients.

En la declaració es recorda que la sedació és un recurs terapèutic prescrit pel metge amb uns criteris molt concrets. En aquestes condicions, assegura que "la sedació és un dret del malalt que, tanmateix, no s'ha d'instaurar per alleujar la pena de les famílies o la càrrega laboral i l'angoixa de les persones que l'atenen".

Conclou dient que "quan el metge seda el pacient que pateix en fase terminal i ho fa amb criteris clínics i ètics, un cop obtingut el consentiment, no està provocant-li la mort; està evitant que pateixi mentre li arriba, cosa que constitueix una bona pràctica mèdica" i afegeix que "és igual de greu abusar de la sedació com no aplicar-la quan és necessària per a un pacient".

Alimentació i hidratació

L'altra declaració del Grup de Treball sobre "Alimentació al final de la vida" de l'OMC, relativa a l'ètica de l'alimentació i la hidratació al final de la vida, parteix de la realitat que la nutrició al final de la vida és una qüestió de fonts múltiples de confusió, contradicció, mites i emocions.

L'objectiu d'aquest document, per tant, és intentar aclarir algunes qüestions ètiques derivades dels problemes d'alimentació i del suport nutricional per als pacients que es troben en el període final de la vida.

D'acord amb la declaració, les recomanacions en cada situació concreta han de variar en funció de l'objectiu que es vol aconseguir. No es tracta, tal com es puntualitza, de treure importància a les mesures nutricionals, sinó d'adequar els tractaments a les diverses fases de la malaltia, i s'ha de tenir en compte que, en aquests casos, es tracta de pacients amb malalties avançades incurables que es troben en el període final de la vida.
Article extret de Balance Sociosanitario. Es pot consultar l'original fent clic aquí.


dimecres, 1 de febrer del 2017

GUIA PRÀCTICA DE GASTRONOMIA TRITURADA

Aconseguir que les persones amb dificultats masticatòries i disfàgies puguin seguir una dieta equilibrada i saludable pot ser un repte. Per aquest motiu, la Fundació Alícia ha redactat una guia pràctica d'alimentació triturada, en la qual s'explica de manera amena com preparar plats amb textura modificada, però alhora nutritius, saludables i atractius per als usuaris. 

La podeu consultar i descarregar fent clic aquí.